Wie doet wat?

 aan mij 9a9ba

Handelingen 16: 4  En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.

De Heer opende het hart van Lydia.

Iets om over na te denken.

Ze luisterde naar ‘ons’, maar de Heer opende haar hart.

De boodschap werd gebracht door Paulus, maar als God niet het hart geopend had, was de boodschap vruchteloos gebleven.

Dit maakt een prediker nederig ten opzichte van zijn eigen werk.

Hij moet zwoegen, zich inspannen, tobben, zich afmatten (Dat zit allemaal in het woord arbeiden in 1 Timotheüs 5:17).

En tegelijk: al het zwoegen, inspannen, tobben en afmatten heeft geen enkel effect als God de harten niet opent. We blijven afhankelijk van het werk van God.

Dat was ook het geval bij Lydia. Paulus deed zijn best. God opende het hart. Toen pas bleek zijn boodschap effect te hebben.

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in