Is het een preek?

 stop preken 9331a

Soms hoor je een preek die duidelijk enthousiasme losmaakt bij zijn toehoorders. Ze voelen zich prettig, gesteund, bemoedigd. Maar was het ook een preek? Legde de spreker uit wat de Bijbel zegt? Verklaarde hij de Schrift, of nam hij de tekst en hing daar zijn eigen verhaal aan op?

Een preek die niet over Jezus gaat, mag dus de naam preek niet hebben. Dat is een belangrijk punt. Een goede preek heeft Christus centraal staan en laat de Bijbel spreken.

Een volledig fictief voorbeeld: een spreker houdt een toespraak over geloof. Hij begint met enkele anekdotes uit zijn eigen leven, slaat na een kwartier zijn Bijbel open en leest een tekst, waar hij in zijn toespraak verder niet meer op terugkomt. Hij benadrukt de kracht van het geloof en roept op om ons geloof te vergoten: met geloof kunnen we immers alles. Als je geloof hebt, kun je zelfs bergen verzetten. Hij eindigt met een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen van geloofshelden en vraagt mensen die meer geloof willen hebben hun hand op te steken, waarna de spreker voor hen bidt.

Uiteraard kun je aan de hand van dit beknopte verhaal geen al te vergaande conclusies trekken. Maar het lijkt me genoeg om de maatlat aan te leggen:

  1. heeft de spreker Christus verkondigd?
  2. heeft de spreker de Schrift laten spreken?

Het heeft er de schijn van dat de spreker geloof verkondigd heeft. Maar geloof op zichzelf is in feite een lege huls. Geloof heeft pas betekenis als het zich richt op Christus!

Dat de spreker een tekst leest, waar hij niet meer op terugkomt, doet vermoeden dat de hij hier zijn eigen verhaal houdt, zonder samen met zijn gehoor te zoeken naar wat de Schrift zegt.

Conclusie: geen preek.

Wat wel? Geen idee.

Handelingen 8:35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in