Slot (4): Niet niks

 positief Custom f8766

Aan het evangelie zitten twee kanten: het is een blijde boodschap, maar wel een blijde boodschap voor diepgezonken mensen (dat zijn wij). Die twee elementen moeten naar voren komen in onze prediking.

Daarom kan een preek nooit een ‘feelgood story’ worden, of een motivatiespeech. De prediker moet uiteenzetten wie wij zijn, om ons uiteindelijk ook de verlossing te kunnen laten begrijpen en waarderen.

Het kan zijn dat een preek helemaal niet ‘fijn’ is. Maar het is verkeerd het gehoor verslagen en terneergedrukt achter te laten: het evangelie is goed nieuws. Uiteindelijk moet er hoop zijn en nieuw uitzicht. Een preek die zijn hoorders ontmoedigd achterlaat is een preek van niks.

We prediken niet niks, we prediken de allesoverstijgende voortreffelijkheid van Christus!

Efeziërs 3:8  Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in