Het slot (3): Een sluitend slot?

 slot 3 630c4

Het lijkt met de deur in huis vallen: nooit aan het slot van je preek met nieuwe informatie komen. Een slot is een slot. Een slot sluit.
Zelfs gerenommeerde sprekers weten soms een heel (nieuw) betoog in het slot te stoppen. Je kunt dat heel simpel voorkomen door de laatste zin onderaan je schema voluit te noteren.

Wat moet er in een slot?

Even terugkijken. Samenvatten. Verder: een korte bemoediging, of een oproep, een appel. De centrale gedachte nog eens laten zien. Teruggrijpen naar de centrale vraag. Je geeft de toehoorders daarmee handvatten om de boodschap mee naar huis te nemen. Ze kunnen de woorden bewaren.

Daarna: stoppen.

Kijk terug, bemoedig, stop.

Klaar.

Lukas 11:28 Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in