Plicht tot beledigen?

 beledigen

Wat is beledigen? Iemands eer en goede naam aantasten.
Hoe beledigend is het evangelie? Zeer beledigend. Eer en goede naam van de zondaar worden niet een beetje aangetast; er blijft niets van hem over. Zelfs niet van de meest hoogstaande, bestbedoelende types.

Hoe zei Jezus dat?

Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens (Marcus 7:20-23).

Het kwaad is al aanwezig in het hart, voor het eruit komt. Dat maakt van mensen in feite een soort wandelende beerputten.
Predikers moeten deze kant van het evangelie ook laten zien. Pijnlijk werk, doorgaans niet in dank afgenomen. Maar het moet. Zonder ook deze kant te tonen, kunnen we de fantastische boodschap van Gods liefde en verzoening niet brengen.

Zo bezien hebben we zelfs de plicht tot beledigen.

Liefdevol.

Op de hartelijkste wijze.

2 Korintiërs 5: 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in