Professionals?

professioneel

De arbeider is zijn loon waard. Beroepspredikers mogen dus. Toch een opmerking. Zowel in de Korintebrief als in de Tessalonicenzenbrief verklaart Paulus dat hij zelf geen gebruik maakt van die bevoegdheid. Hij verkondigt het evangelie, maar voorziet met zware handenarbeid in zijn eigen onderhoud.

Sterker: hij beveelt zelfs zijn eigen regel aan als een voorbeeld ter navolging.

Gek eigenlijk, dat je daar zo weinig over hoort.
In dit licht is het eigenaardig dat men de fulltimer tot norm heeft verheven. Waar zijn de predikers die het voorbeeld van Paulus willen navolgen? Preken naast een baan?

2 Tessalonicenzen 3: 7  Gij weet immers zelf, hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden, daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn, 8  noch gegeven brood bij iemand hebben gegeten; maar met moeite en inspanning werkten wij dag en nacht, om niemand van u lastig te vallen; 9  niet, dat wij er geen bevoegdheid toe hebben, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen.

Hoe vaak wordt dit voorbeeld nagevolgd?

 

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in