waarom pittig preken?

Wat zijn de principes van pittig preken?

Pittig preken (4)

pittig = smakelijk

 pittig4

Geen smakeloze, flauwe preek, maar een pittige graag. 

De flauwe spreker zegt niets verkeerd, maar is grijs en kleurloos. 

Pittig preken is niet het 'opleuken' van de preek. Met een ‘opgeleukt’ evangelie brengen we mensen niet tot geloof, maar een smakeloze presentatie ervan kan wel een verhindering betekenen. Barrières die we uit de weg kunnen ruimen, moeten we uit de weg ruimen.

Een goede kok brengt met veel zorg zijn voedsel op smaak. Het wordt aantrekkelijk opgediend. De kok die geroutineerd een bord vol kwakt met flauwe kost, is vermoedelijk snel zijn klandizie kwijt.

Je krijgt eters, komende zondag.

Preek dus pittig.

Preek smakelijk.

Kolossenzen 4:6  Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

Pittig preken? (3)

pittig = krachtig, energiek

amen wakker

Pittig preken is geen slap verhaal en niet slaapverwekkend. Er dient gepreekt te worden met kracht. Een kracht overigens die de prediker zelf niet heeft, maar die hij moet ontvangen: de kracht van de Heilige Geest. Zonder wordt een preek slap en flauw.

Zonder deze kracht geen prediking.

Ware prediking is dus niet afhankelijk van de brille en de spreektalenten van de prediker. Ware prediking ontstaat wanneer de prediker zich geheel afhankelijk weet van de Heer.

 

1 Korinthiërs 2:4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,

Pittig preken? (2)

pittig = moeilijk

niet eenvoudig

Preken is geen eenvoudige opgave. Het is niet gemakkelijk. Het is inderdaad pittig. Moeilijk.

Pittig is moeilijk. Het vereist ook zware inspanning.

Kol 1: 28 Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.

29 Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Daarvoor span ik me in. Waarvoor? Voor het verkondigen.

Verkondigen betekent dus: arbeiden, tobben, zwoegen, hard werken. Als het verkondigen een makkie zou zijn, zou er geen inspanning nodig zijn.

Het begint met voorbereiden, onderzoeken, studeren en ten slotte het vormgeven van de boodschap.

Ik stoor me mateloos aan predikers die doodleuk meedelen dat ze gisteravond nog aan hun preek begonnen. Meestal is dat ook te horen: ze hebben niets te melden.

Prediken is moeilijk en het is zwaar werk. Er mag nooit te gemakkelijk over worden gedacht.

Maar ook het allermooiste.

Het zware werk is een genade:

Efeziërs 3:8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.

Pittig preken? (1)

pittig = vol zaad

fraaie-gedachten

Pittig betekent: vol van zaad.

Pitten zijn het eerste begin van leven. Dat is wat preken doet. Het is levenwekkend. Jezus gebruikte de gelijkenis van de zaadkorrel.

Het woord doet iets. Onzichtbaar, onder de grond. Er ontstaat leven.

In deze betekenis moet prediking pittig zijn. Het moet rijk gevuld zijn met het zaad van Gods woord.

Nooit mag prediking worden:

 • etaleren van welsprekendheid
 • uiteenzetten van fraaie gedachten
 • een interessante lezing
 • een onderhoudende voordracht
 • een praatje over het geloof

De Bijbel moet verkondigd worden. De prediking moet vol zijn met zaad. Dan pas brengt hij leven voort.

1 Petrus 1:23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

 • Wat is preken?
 • Wat is een goede preek?
 • Kan iedereen preken?
 • Hoe moet je preken?
 • Hoe bereid je je voor?
 • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in