Overtuigen

overtuigen d29b6

1 Corinthiërs 2:4,5 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.

In de wereld van het Nieuwe Testamant legden de wijsgeren zich toe op de vaardigheden van overtuiging. Zij hadden daarvoor drie middelen.

  • De logos
  • Ethos
  • Pathos

De logos is, eenvoudig gezegd, de logica van het verhaal: de kracht van de argumenten.

Ethos gaat over hoe de spreker overkomt: deugt hij, is hij te vertrouwen?

Pathos gaat over de emoties die worden aangesproken.

Als die drie in orde in, zijn alle factoren aanwezig om iemand te overtuigen. Ook voor de prediker valt uit deze trits veel te leren. Een gloedvolle toespraak (pathos) zonder veel inhoud en samenhang (logos), door een slordig levende spreker (ethos) komt niet aan. Een zeer integer persoon (ethos) die een vlak verhaal houdt (pathos) met nauwelijks inhoud (logos) komt evenmin over.

Overtuigen is een belangrijk woord in het Nieuwe Testament: een gelovige is een overtuigde. Maar Paulus doet iets merkwaardigs: hij neemt afstand van de klassieke trits van overtuiging. Werkelijke prediking komt met andere middelen: met betoon van geest en kracht. Het evangelie is niet van een mens of door een mens. Het zou niet in een mensenhart zijn opgekomen. Menselijke redeneerkunst kan niets beginnen met de gekruisigde Christus. Om mensen te overtuigen is de kracht van de Geest nodig.

Gods kracht.

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in