Oefenen?

hebthet 

1 Timoteüs 4:13  In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. 14 Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. 15  Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat.

Wat was de gave van Timoteüs? Weten we niet precies. Gezien de samenhang van het gedeelte ligt het voor de hand dat zijn gave met het onderwijs te maken had. Het woord 'behartigen' werd in nieuwtestamentische tijd gebruikt voor oefening door redenaars.

Preken is een gave.

Zonder gave kun je geen prediker zijn. Een gave is echter geen onveranderlijke grootheid. Een gave is geen reden om lui achterover te leunen. Er is vooruitgang nodig. Geen ontwikkeling zonder oefening. Woordverkondiging betekent aanpakken.

Oefening: Behartig deze dingen.

Het is een leefwijze: lééf erin.

Studie is nodig. Gebed. Training, Zelfkritiek en openstaan voor raadgeving.

Stilstand is ook hier achteruitgang.

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in