Hem?

HEMverkondigenColossenzen 1:28  Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Onze boodschap is een persoon: Christus!

Toen Einstein stierf, kon men de relativiteitstheorie gewoon blijven hanteren. De aanwezigheid van Einstein zelf is daar niet voor nodig.

Maar een evangelie zonder Jezus bestaat niet.

Hijzelf is de boodschap.

Vandaar die Ik ben-teksten als: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven Johannes 11:25.

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in