Arm schaap met de vijf poten?

balletje trappenArm schaap met vijf poten. Arme, overbelaste, met een dreigende burn-out worstelende voorganger.

Waar staat eigenlijk geschreven dat een gemeente één man moet opzadelen met de wekelijkse preek (en het noodzakelijke studeren daarvoor), organisatie van de kerkdienst en het leiden ervan, Bijbelstudie, leiden van de bidstond, huisbezoek, zieken(huis)bezoek, jeugdwerk, stervensbegeleiding, voorzitten van diverse vergaderingen, het managen van het kerkelijk leven, het voortdurend stimuleren en motiveren van medewerkers, schrijven van stukjes voor het gemeenteblad, aansturen van de muziekgroep, houden van spreekuur, vullen van de nieuwsbrief, uitnodigen van gastpredikers, maken van roosters, uitvoeren van pr-activiteiten, contact onderhouden met zendelingen, namens de gemeente bezoeken van recepties, bemiddelen in conflicten, plaatsnemen in enkele besturen en nog verschillende andere werkzaamheden? Dit soort eisen stelt men zelfs niet aan de zwaarbetaalde CEO van een multinational.

Waar staat eigenlijk geschreven dat een gemeente geleid moet worden door één persoon? Opvallend is dat net Nieuwe Testament altijd spreekt over leiding van een gemeente in meervoud. Nooit: de opziener, de oudste, de herder, de voorganger. Altijd: opzieners, oudsten, herders, voorgangers (voorgangers alleen in Hebreeën 13). Teams dus.

Wordt het geen tijd om dat teamleiderschap weer in ere te herstellen in onze gemeenten?

Of moet er in de kudde voor dat arme schaap met vijf poten niet gezorgd worden?

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

  • Wat is preken?
  • Wat is een goede preek?
  • Kan iedereen preken?
  • Hoe moet je preken?
  • Hoe bereid je je voor?
  • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in